Išrinkta Teisės fakulteto taryba

shutterstock34681039resize
2016 m. sausio 18 d. Teisės fakulteto mokslininkai tiesioginių rinkimų keliu išrinko naują Fakulteto tarybą. Fakulteto taryba yra fakulteto akademinės savivaldos institucija. Tarybos nariais išrinkti:
Prof. dr. Ramūnas Birštonas, Privatinės teisės instituto profesorius;
Prof. dr. Virginijus Bitė, Privatinės teisės instituto profesorius;
Prof. dr. Jonas Juškevičius, Viešosios teisės instituto profesorius;
Prof. dr. Saulius Katuoka, Tarptautinės ir Europos Sąjungos instituto profesorius;
Doc. dr. Salvija Kavalnė, Privatinės teisės instituto docentė;
Doc. dr. Alfredas Kiškis, Baudžiamosios teisės ir proceso instituto docentas;
Doc. dr. Andrejus Novikovas, Viešosios teisės instituto docentas;
Prof. dr. Milda Vainiutė, Viešosios teisės instituto profesorė;
Prof. dr. Jolanta Zajančkauskienė, Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorė;
Prof. dr. Justinas Žilinskas, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto profesorius;
Į tarybos sudėtį taip pat įeina:
Prof. dr. Lyra Jakulevičienė, Teisės fakulteto dekanė (ex officio);
Kornelija Butkutė, studentų atstovė;
Viktorija Mikalauskaitė, studentų atstovė.
Tarybos pirmininkas ir sekretorius bus renkami pirmojo posėdžio metu.

Sveikiname išrinktus Tarybos narius ir linkime sėkmės darbuose!

Fakulteto taryba yra fakulteto akademinės savivaldos institucija. Fakulteto tarybos veiklai vadovauja tarybos pirmininkas. Jis šaukia tarybos posėdžius ne rečiau kaip du kartus per semestrą. Iškilus reikalui, 1/3 tarybos narių arba dekano siūlymu šaukiamas neeilinis tarybos posėdis ne vėliau kaip per 10 dienų nuo siūlymo įteikimo. Fakulteto tarybos nutarimai priimami atviru arba slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių. Tarybos nutarimus skelbia fakulteto dekanas.
Fakulteto taryba
 • renka tarybos pirmininką ir sekretorių;
 • konkurso būdu penkeriems metams renka fakulteto dėstytojus ir mokslo darbuotojus bei teikia juos Senatui tvirtinti;
 • svarsto ir teikia Senatui tvirtinti studijų planus;
 • svarsto ir tvirtina dalykų bei studentų praktikos ir stažuotės programas;
 • svarsto ir Senatui rekomenduoja suteikti profesoriaus ir docento pedagoginius mokslo vardus;
 • teikia rektoriui siūlymus dėl katedrų, laboratorijų bei kitų padalinių steigimo ar naikinimo;
 • renka konkurso ir kitas komisijas svarbiems klausimams nagrinėti ir spręsti;
 • rengia ir teikia tvirtinti fakulteto nuostatus;
 • svarsto ir sprendžia visus fakultetui svarbius klausimus.


2016-01-26
Atgal
 
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747