ELSA MRU (Europos studentų teisininkų asociacijos Mykolo Romerio universiteto filialas) organizavo net dvejus kultūrinius mainus

4
Europos studentų teisininkų asociacija (ELSA) yra tarptautinė organizacija, kurios padaliniai, esantys 36 Europos valstybėse, veikia turėdami tą pačią viziją ir misiją. Vis dėlto kiekviename padalinyje dirbama skirtingais metodais ir sukaupiama skirtinga veiklos patirtis. Dėl šios priežasties rengiami kultūriniai mainai, kurių metu kitų šalių ELSA nariai atvyksta į Lietuvą, o  mūsų ELSA padalinio nariai svečiuojasi kitose Europos valstybėse.
Šį mėnesį ELSA MRU (Europos studentų teisininkų asociacijos Mykolo Romerio universiteto filialas) organizavo net dvejus kultūrinius mainus (Study Visits). Balandžio pirmosiomis dienomis Mykolo Romerio universitete svečiavosi ELSA Brno (Čekija) padalinys. Kolegos iš Čekijos susipažino su autoritetingomis Lietuvos Respublikos institucijomis, aplankė LR Konstitucinį teismą ir LR Seimą. Taip pat ELSA Brno nariai susitiko su universiteto atstovais: Teisės fakulteto dekanu prof. E.Jarašiūnu ir Strateginio valdymo ir politikos fakulteto dekanu doc.dr. G.Aleknoniu, Teisės fakulteto prodekane tarptautiniams ryšiams D.Vasariene, plėtros prorektoriumi S.Stačioku ir tarptautinių ryšių ir studijų direkcijos direktorės pavaduotoja A.Burokiene. Susitikimo metu pristatytas Mykolo Romerio universitetas ir mokymosi sistema. Kitomis dienomis teisės studentai džiaugėsi ekskursija po Vilnių bei svečiavosi Trakuose. Šio vizito metu buvo siekiama pasidalinti sukauptais gero valdymo principais ir praktika bei  tęsti  bendradarbiavimą.  Išvažiuodami ELSA Brno nariai dėkojo už svetingumą ir suteiktą progą susipažinti su mūsų šalimi bei ELSA Lietuva padaliniais.  
Antrieji šį mėnesį vykę ELSA MRU kultūriniai mainai buvo organizuojami Italijoje, Sardinijos saloje, svečiuojantis ELSA Cagliari padalinyje, įsikūriusiame Cagliari universitete. ELSA MRU džiaugėsi ne tik puikiai suorganizuota akademine dalimi, tačiau ir galimybe susipažinti su vietos kultūra, papročiais. Pirmoji diena buvo skirta pranešimams ir diskusijoms lyginamosios konstitucinės teisės tema. ELSA MRU padalinio narys Paulius Murauskas ir ELSA Cagliari atstovas Gianmarco Solas pristatė pranešimus apie savo šalies Konstitucinio Teismo struktūrą, funkcijas, diskutuota apie abiejų šalių Konstitucinių Teismų skirtumus ir panašumus. Taip pat lankytasi Cagliari teisme, prokuratūroje bei miesto savivaldybėje, kur susipažinta su teismų hierarchine bei Cagliari miesto savivaldybės valdymo struktūromis. Viena diena buvo skirta administracinės teisės temai. Paskaitos metu ELSA MRU narys Vytautas Treigys pristatė pranešimą „Government and administration of the Republic of Lithuania“. Pranešimo metu kolegos aktyviai domėjosi mūsų šalies dabartine administracinės teisės sistema. Paskaitą apie nuosavybės teisę Konstitucinio Teismo praktikoje skaitė doc.dr. Dalia Vasarienė. Buvo aptarta ne tik nuosavybės restitucijos problemos, bet ir nuosavybės teisė istoriniu aspektu. Tądien ELSA MRU nariai kartu su Cagliari universiteto studentais išklausė ir profesoriaus Gianmario Demuro paskaitą „Euroepan integration and protection of human rights“. Paskaitos metu kartu su Cagliari universiteto studentais buvo diskutuojama apie šalių kandidačių integracijos galimybes į Europos Sąjungą. Vizito metu ELSA MRU ir ELSA Cagliari nariai ne tik diskutavo administracinės, lyginamosios konstitucinės teisės  aspektais, bet ir susipažino su Cagliari valdžios įstaigomis, dalinosi sukaupta patirtimi veikiant skirtinguose ELSA padaliniuose, efektyvaus organizacijos valdymo principais bei praktika.
Kitomis dienomis ELSA MRU nariai turėjo progos susipažinti su Sardinijos istorija, kultūra ir papročiais.
1

2

3

5


2009-04-27
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747