Bendradarbiavimas su LR Seimo Žmogaus teisių komitetu

shutterstock56114470resize
2015 m. spalio 1 dieną Teisės fakulteto dekanė, Žmogaus teisių laboratorijos vadovė prof. dr. Lyra Jakulevičienė susitik su Seimo Žmogaus teisių komiteto (ŽTK) pirmininke Zita Žvikienė.

Susitikimo metu buvo pristatyti Žmogaus teisių laboratorijos (toliau – Laboratorija) tikslai ir planuojamos veiklos bei aptartos bendradarbiavimo galimybės. Prof. dr. L. Jakulevičiene pažymėjo, kad pagrindinis Laboratorijos tikslas – užtikrinti, kad žmogaus teisės būtų visiems suprantamos, o pagrindiniai valstybės, verslo ar visuomenės sprendimai būtų grindžiami žmogaus teisėmis.

ŽTK pirmininkė pasveikino Laboratorijos vadovę su naujo projekto pradžia ir pasidžiaugė, kad Laboratorija savo moksliniai tyrimais ir įvairiais projektais galės prisidėti prie Lietuvos visuomenės teisinio švietimo ir teisinio raštingumo didinimo. Komiteto pirmininkė pažymėjo, kad labai svarbu didesnį dėmesį skirti mažesnių miestų ir rajonų gyventojams informuojant juos apie žmogaus teisių turinį ir galimybes ginti pažeistas teises.

Z.Žvikienė apgailestavo, kad net ir aukščiausiųjų Lietuvos Respublikos vadovų pasisakymuose trūksta dėmesio žmogaus teisėms, kurias dažniausiai užgožia ekonominės, energetinės bei kitos problemos. Parlamentarė išreiškė viltį, kad Laboratorijai pavyks suburti įvairių sričių kompetentingų mokslininkų ir tyrėjų, galėsiančių pateikti valstybės politikams įrodymais pagrįstus siūlymus, kurie leistų priimti žmogaus teisių apsauga grindžiamus sprendimus.

Komiteto pirmininkė pasiūlė į Laboratorijos vykdomus projektus įtraukti ir Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalių mokslininkus, tyrėjus, studentus. Šalims, siekiančioms narystės Europos Sąjungoje, tai būtų puikus pavyzdys, ką reikėtų daryti, kad jos atitiktų ES narystei keliamus reikalavimus žmogaus teisių užtikrinimo srityje.

Susitikimo metu apsvarstytos galimybės aktyviau dalyvauti teisinio švietimo veikloje regionuose bei bendradarbiauti žmogaus teisių svarbai pažymėti skirtuose renginiuose.

Šaltinis http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4463&p_d=161414&p_k=1


2015-10-06
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747