Akademinės išvykos Harvardo universitete (JAV) metu Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo teisės katedros doktorantė Laura Rimšaitė skaitė pranešimą konferencijoje

dscn1037

Ši tematika yra nagrinėjama doktorantės disertacijos trečioje dalyje, analizuojant santykį tarp įmonių susijungimų kontrolės pagal konkurencijos teisės nuostatas ir energetikos teisėje numatyto rinkos liberalizavimo reikalavimo bei siekio sukurti konkurencingą vidaus rinką, keliant klausimą, ar didesnis reguliavimas sukurs prielaidas konkurencingos vidaus rinkos veikimui. Konferencijoje diskusijos vyko trimis formatais, apimančiais: pranešimą, dalyvavimą interaktyviose užsiėmimuose bei integruotose pratybose.

Atitinkamai pateiktas straipsnis bus publikuojamas  konferencijos darbų leidinyje. Konferencijos metu buvo galimybė pristatyti atliktų mokslinių tyrimų rezultatus, pasidalinti savo įžvalgomis, įsitraukiant į tarptautinę, akademinės bendruomenės atstovų diskusiją ir pasisemti naujų idėjų. Konferencijos nauda pasireiškė ir galimybe savo atliktų tyrimų rezultatus pristatyti užsienio šalių mokslininkams, kurie aktyviai įsitraukė į diskusiją pristatyto pranešimo tematika, kėlė nemažai diskusinių klausimų, dalinosi patirtimi, koks teisinis reglamentavimas numatytas kitose valstybėse ir kokių praktinio taikymo problemų iškyla. Tai lėmė ir naujų idėjų pritaikymą moksliniam tiriamajam darbui, labiau atskleidžiant nagrinėjamo konkurencijos ir energetikos teisės santykio problematiką įmonių koncentracijų aspektu.


2014-09-11
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747