Advokatui doc. dr. Kęstučiui Stungiui atminti konferencija „Advokato vertybiniai prioritetai įrodinėjime: Baudžiamojo teisingumo paradigmos“

k-stungys
Konferencijos data: 2015 m. gegužės 29 d.
Konferencijos vieta: Mykolo Romerio universitetas, III-223 aud., Ateities g. 20,
LT-08303, Vilnius.
Konferencijos tikslas: Paminėti Mykolo Romerio universiteto, Teisės fakulteto pirmojo dekano, advokato doc. dr. Kęstučio Stungio 75–ąsias gimimo metines. Apžvelgti baudžiamosios justicijos teorines ir praktines problemas, baudžiamojo bei baudžiamo proceso įstatymo aiškinimo, taikymo tendencijos.
Registravimasis į konferenciją: pageidaujantys dalyvauti renginyje, maloniai prašome iki 2015 m. gegužės 27 d. 17.00 val. registruotis el. paštu: jolitasukyte@mruni.eu. Maloniai prašome nurodyti kiek asmenų iš Jūsų atstovaujamosios institucijos planuoja dalyvauti renginyje.
Kontaktai informacijai: prašome kreiptis el. paštu: jolitasukyte@mruni.eu arba telefonu +370 675 01882.
Konferencijos programa

     A. a. doc. dr. Kęstutis Stungys - didelį indėlį į Mykolo Romerio universiteto istoriją įnešusi asmenybė. 1998 m. kovo 17 d. Senatui patvirtinus naująją Teisės akademijos struktūrą tarp penkių fakultetų įsteigtas ir Teisės fakultetas. 1998 m. gegužės mėnesį Teisės akademijos senatas pirmuoju Teisės fakulteto dekanu, išrinko itin ryškiomis teigiamomis asmeninėmis ir dalykinėmis savybėmis bei aukštais moralės standartais pasižymintį Kęstutį Stungį. K. Stungys vadovavo teisės fakultetui iki 2000 metų.
    Per šį vadovavimo Teisės fakultetui laikotarpį asmeninės savybės, aukšti moralės standartai buvo keliami ne tik sau bet ir aplinkiniams, padėjo Kęstučiui Stungiui faktiškai suformuoti universitete dėstančių pedagogų bloką, išugdė aibę naujų teisės specialistų, dėstytojų, padėjo pamatus tolimesnei fakulteto veiklai ir vystymuisi.
    Kęstučio Stungio mokslinė veikla buvo tiesiogiai susijusi su jo profesine teisėjo (1968-1971 m.), Teismo ekspertizės mokslinio tyrimo instituto skyriaus vedėjo (1973-1975 m.), bei advokato (1975 - 2014 m.) veikla. Mokslinių tyrimų kryptys buvo susijusios su specialiųjų žinių panaudojimu ir žmogaus teisių užtikrinimu baudžiamajame procese (išleista eilė šiai tematikai skirtų baudžiamojo proceso mokslui ir praktikai įtakos turėjusių mokslinių straipsnių, metodinių leidinių).
    Didelė profesinė ir mokslinė patirtis išskirtinis požiūris į teisę įtakojo tai, jog būtent advokatu dirbantis Kęstutis Stungys apginė savo klientų konstitucines ir tarptautiniais žmogaus teisių aktais garantuojamas teises ir laisves laimėdamas pirmąsias bylas Lietuvoje Europos Žmogaus teisių teisme (J. Jėčius  prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 34578/97), S.Raišelis prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 37195/97); A.Graužinis prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 37975/97), A. Grauslys prieš Lietuvą  (pareiškimo Nr. 36743/97)) bei pirmąsias bylas prieš Lietuvą ir Jungtinių tautų Žmogaus teisių komitete (K. Geležauskas prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 836/1998), J. Filipovič  (pareiškimo Nr. 875/1999) prieš Lietuvą).
    Kęstučio Stungio nacionaliniuose teismuose nagrinėtose bylose priimti sprendimai, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto sprendimai tapo teisminės praktikos precedentais, yra studijuojami dabartinių Baudžiamojo proceso teisės dalyko studentų, sudaro neatsiejamą, privalomą dabartinės Baudžiamojo proceso teisės programos (ir eilės kitų su baudžiamuoju procesu ir žmogaus teisių apsauga susijusių programų) dalį.
   

k-stungys


2015-05-25
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747