Nediskriminavimo principo užtikrinimas – teorija ir praktika


Dr. Diana Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė
Privatinės teisės instituto lektorė
  • Tarptautiniai ir nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys draudimą diskriminuoti;
  • Diskriminacijos formos, sritys, pagrindai;
  • Teisminė praktika užtikrinant asmenų lygiateisiškumą, kt.
Praktinėje veikloje advokatai ir padėjėjai dažnai susiduria su bylomis dėl diskriminacijos darbe, persekiojimo, priekabiavimo. Mokymų metu supažindinama su diskriminacijos pagrindais ir formomis (tiesiogine, netiesiogine diskriminacija, persekiojimu, priekabiavimu darbe, tinkamu aplinkos pritaikymu ir kitomis aktualiomis problemomis, kurias neretai tenka spręsti advokatams ir padėjėjams).

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747