Valstybės pozityvios pareigos pagal EŽTK 2 (teisė į gyvybę), 3 (kankinimo draudimas) ir 8 (Teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) Europos Žmogaus Teisių Teismo bylose prieš Lietuvą

Text here....