Ginčai tarp asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir pacientų bei jų nagrinėjimo ypatumai

prof. dr. Jonas Juškevičius
Viešosios teisės instituto profesorius
 • Ginčai kylantys tarp asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) ir pacientų, jų specifika;
 • Asmens sveikatos priežiūros darbuotojų teisės ir pareigos bei profesinės atsakomybės pagrindai ir pobūdis;
 • Pacientų teisės ir pareigos;
 • ASPĮ neteisėtų veiksmų, teikiant asmens sveikatos paslaugas, kvalifikavimo ypatumai;
 • Pacientui padarytos žalos vertinimas;
 • Priežastinio ryšio tarp ASPĮ neteisėtų veiksmų ir pacientui padarytos žalos nustatymas.
Ginčai, kylantys tarp ASPĮ ir pacientų dėl netinkamai suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, tampa vis aktualesni – tokio pobūdžio bylų gausėja, nes pacientai vis drąsiau naudojasi jiems įstatymų suteiktais teisiniais instrumentais, ir jos sudėtingėja, nes ginčo šalys aktyviau pasitelkia į pagalbą specialiąsias žinias. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad per pastaruosius du dešimtmečius pagrindinis pacientų teises įtvirtinantis teisės aktas - Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas patyrė tris redakcijas (paskutinioji įsigaliojo 2010 m.) ir atitinkamai teismų praktika turėjo prisitaikyti. Teisės aiškinimas kasacinio teismo praktikoje šiuo socialiai jautriu klausimu tampa atsargesnis ir kompleksiškesnis.


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747