Teritorijų planavimo ir žemės teisinių santykių reglamentavimo ypatumai ir teismų praktikos apžvalga


dr. Evaldas Klimas, Privatinės teisės instituto lektorius, advokatas
 • Teritorijų planavimo ir žemės teisinių santykių reglamentavimo apžvalga;
 • Teritorijų planavimo dokumentų rengimas, keitimas, koregavimas;
 • Žemės valdos projektų rengimo reglamentavimo problemos;
 • Specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos, jų nustatymas;
 • Žemės sklypų savininkų teisių ir interesų apsauga, pažeistų teisių gynimo ypatumai;
 • Teismų praktikos apžvalga.

Teritorijų planavimas, sklypų formavimas, žemės apribojimų nustatymas yra aktualūs kiekvienam asmeniui, kuris domisi nekilnojamojo turto teisiniais santykiais. Kadangi teritorijų planavimas, žemės teisiniai santykiai pasižymi kompleksiškumu, labai svarbu, kad asmenys juos gerai suprastų ir sugebėtų tinkamai pasirinkti jų teisių gynimo būdus, nepraleistų griežtų įstatymais nustatytų terminų, suprastų šios srities formalumus. Advokatai/advokatų padėjėjai savo profesinėje veikloje betarpiškai susidurs su klientais, kuriems reikės konsultacijų dėl nekilnojamojo turto įsigijimo ar teisinės pagalbos ginant jau pažeistas teises ir teisėtus interesus, todėl mokymai gali būti naudingi avokado/ advokato padėjo profesinėje veikloje.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747