Statybos teisės naujovės


dr. Evaldas Klimas,
Privatinės teisės instituto lektorius, advokatas

  • Naujausi Statybos įstatymo pakeitimai;
  • Naujausi statybos techninių reglamentų pakeitimai;
  • Naujausios teismų praktikos, susijusios su statybos teisiniais santykiais, apžvalga.
Statybos teisiniai santykiai yra, ko gero, dažniausiai besikeičianti viešosios teisės sritis. Pavyzdžiui, nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalioja nauja Statybos įstatymo redakcija. Kadangi statybos teisiniai santykiai pasižymi kompleksiškumu, o reguliavimas yra labai detalus, svarbu, kad asmenys bent suprastų pagrindinius principus ir sugebėtų tinkamai pasirinkti jų teisių gynimo būdus, nepraleistų griežtų įstatymais nustatytų terminų, suprastų šios srities formalumus. Advokatai/advokatų padėjėjai savo profesinėje veikloje betarpiškai susidurs su klientais, kuriems reikės konsultacijų dėl statybų, todėl mokymai gali būti naudingi avokado/ advokato padėjo profesinėje veikloje.


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747