Statybos sutartys ir teismų praktikos apžvalga


dr. Evaldas Klimas,
Privatinės teisės instituto lektorius, advokatas
 • Statybos sutarčių reglamentavimo apžvalga;
 • Modelinės statybos rangos sutartys (FIDIC sutartys);
 • Projektavimo, techninės priežiūros sutartys ir kitos sutartys;
 • Statybos sutarčių ypatumai;
 • Teismų praktikos apžvalga.
Statybos sutartys išsiskiria iš kitų sutarčių tuo, kad jos yra ilgalaikio vykdymo sutartys, kurių vykdymas sukelia ginčus. Dažnai advokatai ir advokatų padėjėjai nežino viešosios teisės imperatyvų, nustatytų šioms sutartims, ir dėl to daro klaidas. Advokatai/advokatų padėjėjai savo profesinėje veikloje betarpiškai susidurs su klientais, kuriems reikės konsultacijų dėl statybos sutarčių sudarymo, todėl mokymai gali būti naudingi avokado/advokato padėjo profesinėje veikloje.


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747