Neteisėtų statybų teisinių santykių reglamentavimo ypatumai ir teismų praktikos apžvalga


dr. Evaldas Klimas,
Privatinės teisės instituto lektorius, advokatas
 • Bendra neteisėtų statybų teisinių santykių reglamentavimo apžvalga;
 • Statybos pagal neteisėtai išduotus statybą leidžiančius dokumentus ir savavališkos statybos – teisinių padarinių skirtumai;
 • Kaimynų teisiniai ginčai;
 • Konstitucinio teismo jurisprudencija ir kitų teismų praktikos apžvalga neteisėtų statybų klausimais.
Neteisėtų statybų skaičius stabiliai išlieka aukštas ir šios kategorijos bylų skaičius vis tik yra labai didelis. Neteisėtų statybų bylos dažnai yra labai sudėtingos, nagrinėjami kompleksiniai klausimai. Daugeliu atveju galimybė apginti suinteresuotus asmenis byloje priklauso nuo advokato žinių gilumo ir gebėjimo tinkamai pritaikyti teisės aktų nuostatas. Advokatai/advokatų padėjėjai savo profesinėje veikloje betarpiškai susidurs su klientais, kuriems reikės konsultacijų dėl neteisėtų statybų ar teisinės pagalbos ginant jų pažeistas teises ir teisėtus interesus dėl tokių statybų, todėl mokymai gali būti naudingi avokado/ advokato padėjo profesinėje veikloje.


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747