Ginčai dėl sklypų ribų ir bendraturčių ginčai


dr. Evaldas Klimas
Privatinės teisės instituto lektorius
  • Bylos dėl sklypų ribų;
  • Bendraturčių teisinių santykių reguliavimas ir ginčai tarp bendraturčių;
  • Naujausios teismų praktikos bylose dėl sklypų ribų ir ginčų tarp bendraturčių, apžvalga.
Bylos dėl sklypų ribų, bendraturčių tarpusavio ginčai visada sudarė žymią dalį civilinių ginčų sudėtingesnių bylų imtyje. Kadangi šiose bylose yra gausi teismų praktika ir teismai yra suformavę labai aiškias šių ginčų nagrinėjimo taisykles, svarbu, kad asmenys suprastų suformuotą teismų praktiką, sugebėtų tinkamai parinkti pažeistų teisių gynimo būdus, nepraleistų griežtų įstatymais nustatytų terminų, suprastų šios srities formalumus. Advokatai/advokatų padėjėjai savo profesinėje veikloje betarpiškai susidurs su klientais, kuriems reikės konsultacijų ginčuose tarp bendraturčių ar kaimynų, todėl mokymai betarpiškai bus naudingi avokado/ advokato padėjėjo profesinei veiklai.