Šeimos teisės normų taikymas teismų praktikoje


Prof. dr. I. Kudinavičiūtė-Michailovienė
,
MRU Teisės fakulteto Privatinės teisės instituto profesorė
  • Santuokos ir ištuokos klausimai teismų praktikoje;
  • Sutuoktinių tarpusavio turtiniai santykiai (turto teisiniai režimai);
  • Sutuoktinių civilinė atsakomybė;
  • Vaikų ir tėvų tarpusavio turtiniai ir asmeniniai neturtiniai santykiai.
Nacionalinės teismų administracijos duomenimis yra didelis bylų, kylančių iš šeimos teisinių santykių ir susijusių su vaikų ir tėvų teisėmis bei pareigomis, skaičius (ištuokos bylos, turto padalinimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymas/keitimas, bendravimo tvarkos nustatymas, materialinio išlaikymo vaikams dydžio ir formos nustatymas/ keitimas ir t.t.).
Neretai ir pradedantiems advokato veiklą asmenims yra patikima dirbti būtent su šios kategorijos (šeimos) bylomis, kurios pasižymi itin subtilia specifika - šių bylų subjektai yra fiziniai asmenys, o ginčai yra susiję su vaiko teisėmis, asmenų privatumu ir pan. Atsižvelgiant į tai, atstovo kompetencija yra nekvestionuojamai svarbus kriterijus, siekiant profesionaliai ginti asmens interesus visos bylos kontekste. Šia programa siekiama ugdyti socialinius, komunikavimo, kritinio mąstymo, teisino švietimo, problemų sprendimo analizuojant faktines aplinkybes ir kitus praktinius gebėjimus, kurie reikalingi profesinėje veikloje.


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747