Prekių ženklų teisinė apsauga: aktualūs teoriniai ir praktiniai aspektai


Doc. dr. Danguolė Klimkevičiūtė,

MRU Teisės fakulteto Privatinės teisės instituto docentė
 • Prekių ženklo registracija: registruoti ar neregistruoti?
 • Prekių ženklo registracija: kurią teisinės apsaugos sistemą pasirinkti?
 • Kokias pagrindines klaidas daro pareiškėjai, pateikdami registruoti prekių ženklus: kaip teisingai pasirinkti?
 • Prekių ženklo savininko teisių įgyvendinimas:
 1. prekių ženklo savininko teisės
 2. prekių ženklų panašumo vertinimas: ką būtina žinoti?
 3. ar gali būti uždrausta naudoti registruotą prekių ženklą: imuniteto dėl registracijos (ne)taikymas?
 4. Žalos atlyginimas ir jos ribos
 • Prekių ženklo savininko teisių išnaudojimas: kada teisės išlieka neišnaudotos?
 • Licencinės sutartys ir distribucijos sutartys: šių sutarčių reikšmė sprendžiant dėl prekių ženklo savininko teisių (nei)išnaudojimo?
 • Prekių perpakavimas: kaip perpakuoti, kad nebūtų pažeistos prekių ženklo savininko teisės?
 • Prekių ženklo savininko teisių išnaudojimas ir prekių perpakavimas: kaip rasti skirtingų rinkos dalyvių interesų pusiausvyrą?
Bylų, susijusių su aktualiais ir kompleksiniais prekių ženklų teisės klausimais, teismuose daugėja. Advokatai ir advokatų padėjėjai turi būti susipažinę su problemomis, kylančiomis šios kategorijos ginčuose, jų nagrinėjimo ypatumais, teismų praktikos (ESTT, LAT, Lietuvos apeliacinio teismo) aktualijomis ir tendencijomis. Tai padėtų bylose formuoti aiškesnes bei labiau struktūrizuotas šalių procesines pozicijas, pasirinkti atitinkamus argumentus, padedančius teismams rasti teisingą skirtingų šalių interesų pusiausvyrą.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747