Aktualūs atstovavimo instituto civilinėje teisėje klausimai


dr. Vaidas Jurkevičius,

Privatinės teisės instituto lektorius, advokatas
(I dalis - 4 ak. val.)
 • Atstovavimo teisinių santykių samprata, subjektai ir turinys;
 • Atstovavimo reglamentavimo Civiliniame kodekse ypatumai lyginamuoju aspektu;
 • Atskiros atstovavimo rūšys (savanoriškas, privalomas, atskleistas, neatskleistas), atstovavimas juridiniams asmenims;

(II dalis - 4 ak. val.)

 • Su neįgaliotu atstovavimu susijusios problemos (tariamas atstovavimas, neįgalioto atstovo veiksmų patvirtinimas; neįgalioto atstovo civilinė atsakomybė);
 • Įgaliojimo ir pavedimo sutarties ypatumai.
Mokymai iš esmės skirti advokatams ir advokatų padėjėjams, besispecializuojantiems privatinėje teisėje, tačiau jie gali būti aktualūs ir kitose teisės srityse dirbantiems teisininkams. Dėl plataus atstovavimo instituto pritaikomumo ir reikšmės ginčai, kylantys iš šių santykių, yra vis dažnesni Lietuvos teismų praktikoje, todėl svarbu suprasti šio instituto specifiką ir pagrindines problemas. Mokymai aktualūs ir tuo aspektu, jog advokatai ir advokatų padėjėjai patys tiesiogiai dalyvauja atstovavimo teisiniuose santykiuose, veikdami savo klientų vardu, todėl mokymų metu pateikiama informacija gali būti pritaikoma su klientais sudarant atitinkamas sutartis ir sprendžiant iš jų kylančius ginčus.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747