Aktualūs daiktinės teisės taikymo klausimai


Prof. dr. Ramūnas Birštonas
,
Privatinės teisės instituto profesorius, advokatas
 • Daiktinių teisių sistema ir požymiai;
 • Daiktai, jų klasifikacijos praktinė reikšmė teisminiuose ginčuose;
 • Aktualūs nuosavybės teisės įgijimo ir praradimo klausimai:
 1. Sandorio pagrindu;
 2. Įgyjamoji senatis;
 3. Susijungimas;
 4. Naujo daikto sukūrimas.
 • Nuosavybės teisių gynimas (vindikacinis ir negatorinis ieškiniai);
 • Išvestinių daiktinių teisių aktualūs klausimai:
 1. Valdymas;
 2. Servitutas;
 3. Daikto sulaikymas.
Tradiciškai teisininkų mokymuose dominuoja prievolių teisės temos (sutartys, deliktai ir pan.), tuo tarpu daiktinės tesės klausimams skiriama labai mažai dėmesio. Tokia situacija nėra patenkinama, nes daiktiniai teisiniai santykiai (ypač nuosavybės) yra neatsiejamai susiję su prievoliniais. Advokatų veiklos praktikoje pastebima nemažai teisinių klaidų būtent dėl to, kad netinkamai kvalifikuojami daiktiniai teisiniai santykiai, šios klaidos neretai lemia ir netinkamai parinktą ginčo sprendimo strategiją bei nesėkmingą ar nepakankamai sėkmingą ginčo baigtį.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747