Aktualūs autorių teisės taikymo klausimai ir naujovės


Prof. dr. Ramūnas Birštonas,
Privatinės teisės instituto profesorius, advokatas
 • Kas yra ir kas nėra saugomas autorių teisių objektas?
 • Autorių teisių ribos
 • Autorių teisių gynimo aktualūs klausimai
 • Aktualūs autorinių sutarčių sudarymo klausimai:
 1. Autorinių sutarčių samprata ir atribojimas nuo kitų sutarčių rūšių
 2. Autorinių sutarčių sudarymo praktiniai aspektai
 3. Tipinės klaidos sudarant autorines sutartis
 4. Autorinių sutarčių spragų užpildymas
 • Autorių teisių ir gretutinių teisių reguliavimo ypatumai esant darbo santykiams
 • Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimai ir pasekmės
Mokymuose pristatomai aktualiausi praktiniu požiūriu (tai yra – daugiausia teisminių ir neteisminių ginčių keliantys) autorių teisių gynimo ir įgyvendinimo klausimai. Autorių teisės išsiskiria teisinio reguliavimo specifika, dėl kurios šie ginčai sprendžiami taikant ne bendrąsias teisės normas, o specialiąsias teisės normas; taip pat taikant šias specialiąsias teisės normas reikia žinot ir konkrečią jų taikymo teismuose praktiką. Kartu pastebėtina, kad ginčai, kylantys iš autorinių teisinių santykių praktikoje pasitaiko gana dažnai, todėl ši sritis yra aktuali kiekvienam praktikuojančiam advokatui ir advokato padėjėjui.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747