Aktualios civilinės atsakomybės problemos

Doc. dr. Simona Drukteinienė,
Privatinės teisės instituto docentė
 • Deliktinės bei sutartinės atsakomybės konkurencija;
 • Deliktinės bei sutartinės atsakomybės taikymo tikslas;
 • Kaltė ir neteisėti veiksmai kaip deliktinės ir sutartinės atsakomybės taikymo sąlyga (sąlygos);
 • Priežastinis ryšys kaip deliktinės ir sutartinės atsakomybės taikymo sąlyga;
 • Žala kaip deliktinės ir sutartinės atsakomybės taikymo sąlyga;
 • Nuostolių apskaičiavimas;
 • Civilinės atsakomybės netaikymo ar atleidimo nuo civilinės atsakomybės pagrindai;
 • Specialieji deliktai.
Supažindinama su aktualiomis civilinės atsakomybės problemomis, kylančiomis ir tikėtinomis teismų praktikoje, kurios aktualios kasdieninėje advokato bei advokato padėjėjo veikloje. Pateikiamas doktrininis Lietuvos teismų praktikos vertinimas. Nurodoma pozityviai vertintina teismų praktika, atkreipiamas dėmesys į teismų praktikos vystymosi gaires. Diskutuojama deliktinės bei sutartinės atsakomybės klausimais, kuriais Lietuvos teismų praktikoje bei Lietuvos teisės doktrinoje iki šiol nėra pasisakyta.


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747