Sutarčių vykdymas įmonių bankroto procese: teismų praktikos aktualijos ir probleminiai klausimai

Doc. dr. Salvija Kavalnė,
Privatinės teisės instituto docentė
  • Bankroto bylos iškėlimo įtaka sutartinių teisinių santykių tęstinumui;
  • Bankroto administratoriaus teisės pasirinkti, kurias sutartis vykdyti, įgyvendinimo probleminiai klausimai;
  • Kitos sutarties šalies teisės ir pareigos jos kontrahento bankroto byloje.
Advokatas/advokato padėjėjas turi gerai išmanyti kompleksinius bankroto ir sutarčių teisės ryšius. Praktikoje neretai patenkama į situaciją, kai vienai iš sutarties šalių iškeliama bankroto byla. Tai lemia esminius sutartinių teisinių santykių pokyčius. Žinių apie sutarčių vykdymo bankroto procese ypatumus, problemas ir teismų praktikos niuansus advokatui/advokato padėjėjui gali prireikti tiek atstovaujant klientų, sudariusių sutartis su įmone, kuriai iškelta bankroto byla, interesus, tiek dirbant su bankroto administratoriumi, siekiančiu tinkamai pasinaudoti teise rinktis, kurias sutartis vykdyti bankroto procese.