Sutartinių ginčų aktualijos teismų praktikoje Europos privatinės teisės kontekste