Investicinių paslaugų reglamentavimo ypatumai ir teismų praktikos apžvalga

Dr. Kazimieras Zaveckas,
Privatinės teisės instituto lektorius
  • Bendra investicinių paslaugų reglamentavimo apžvalga;
  • Investicinių paslaugų reglamentavimo naujovės ES;
  • Investicinių paslaugų ir investicinės veiklos teisinė analizė, atskyrimas nuo panašių veiklos sričių;
  • Investicinės paslaugos gyvybės draudimo ir valdymo įmonių veikloje;
  • Klientų interesų apsauga (interesų konfliktai; klientų kategorizavimas; klientų pavedimų vykdymas ir informacijos/dokumentų saugojimas);
  • Teismų praktikos apžvalga.
Investicinės paslaugos ir jų teikimo ypatumai yra aktualūs kiekvienam asmeniui, kuris domisi taupymu ir savo finansų valdymu. Kadangi investicinės paslaugos pasižymi kompleksiškumu, labai svarbu, kad asmenys jas gerai suprastų ir sugebėtų tinkamai pasirinkti tik jiems tinkančius finansinius produktus ir paslaugas. Advokatai/advokatų padėjėjai savo profesinėje veikloje betarpiškai susidurs su klientais, kuriems reikės konsultacijų dėl investicinių paslaugų ar teisinės pagalbos ginant jau pažeistas kliento teises ir teisėtus interesus. Todėl siūlomi mokymai gali būti naudingi avokado/ advokato padėjo profesinei veiklai.