Vartojimo ir būsto kreditavimo ypatumai

Dr. Kazimieras Zaveckas,
Privatinės teisės instituto lektorius
  • Bendra vartojimo ir būsto kreditavimo reglamentavimo apžvalga;
  • Vartojimo ir būsto kreditavimo reglamentavimo naujovės ES;
  • Klientų interesų apsauga teikiant vartojimo ir būsto kreditus;
  • Priežiūros institucijos, veikiančios kaip ginčus nagrinėjančios institucijos, ir teismų praktikos apžvalga.
Vartojimo ir būsto kreditavimas yra viena dažniausiai vartotojų perkamų finansinių paslaugų. Advokatai/advokatų padėjėjai savo profesinėje veikloje betarpiškai susidurs su klientais, kuriems reikės konsultacijų dėl nurodytų finansinių produktų. Todėl siūlomi mokymai gali būti naudingi avokado/ advokato padėjo profesinei veiklai.