Uždarosios akcinės bendrovės akcijų pirkimo-pardavimo sandorių ypatumai

Prof. dr. Virginijus Bitė,
Privatinės teisės instituto profesorius, advokatas
 • Akcijų samprata ir rūšys;
 • Akcijų pirkimo-pardavimo sutarties formos ir registravimo teisiniai aspektai;
 • Su akcijų pardavimo sandoriais susijusios imperatyvios normos;
 • Pagrindinės akcijų pirkimo-pardavimo nuostatos ir jų ypatumai;
 • Papildomi susitarimai akcijų pirkimo-pardavimo sandoriuose ir jų teisėtumo reikalavimai;
 • Pardavėjo ikisutartinės ir sutartinės civilinės atsakomybės akcijų pirkimo-pardavimo sandoriuose problematika.
Mokymų metu supažindinama su uždarosios akcinės bendrovės akcijų pirkimo-pardavimo sandorių ypatumais bei problemomis, kylančiomis ar tikėtinomis teismų praktikoje, kurios aktualios kasdieninėje advokato bei advokato padėjėjo veikloje. Tiek patys akcijų pirkimo-pardavimo sandoriai, tiek ir iš jų kylantys ginčai neretai būna labai sudėtingi, kompleksiniai. Aiškus ir gilus minėtų ypatumų išmanymas padės advokatams/advokatų padėjėjams bylose formuoti aiškesnes bei labiau struktūrizuotas šalių procesines pozicijas, pasirinkti tinkamus argumentus, taip pat konsultuojant klientus (bendrovių akcininkus) susijusiais klausimais.


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747