Atskirų sutarčių rūšių problematika

dr. Vaidas Jurkevičius,
Privatinės teisės instituto lektorius, advokatas
Mokymai apima šias pagrindines sutarčių rūšis: pirkimo-pardavimo (iki 6 ak. val.); mainų, dovanojimo ir rentos (iki 6 ak. val.); paskolos (iki 4 ak. val.); nuomos ir panaudos (iki 6 ak. val.); rangos (iki 6 ak. val.); atlygintinų paslaugų teikimo (iki 4 ak. val.); pavedimo ir komiso (iki 4 ak. val.).
Mokymai iš esmės skirti advokatams ir advokatų padėjėjams, besispecializuojantiems privatinėje teisėje, tačiau jie gali būti aktualūs ir kitose teisės srityse dirbantiems teisininkams. Sutartis – pagrindinis civilinių ir komercinių teisinių santykių atsiradimo pagrindas, todėl ginčai, kylantys iš atskirų sutarčių rūšių, yra vieni iš dažniausių Lietuvos teismų praktikoje. Mokymai labiausiai aktualūs ir advokatams ir advokatų padėjėjams, kurių profesinė veikla yra susijusi su sutarčių rengimu.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747