Akcininko teisių gynimo būdai ir jų ypatumai


prof. dr. Virginijus Bitė
Privatinės teisės instituto direktorius
 • Bendrovės akcininkų teisių gynimo būdų klasifikacija;
 • Bendrovės veiklos tyrimas kaip akcininko teisių gynimo būdas;
 • Bendrovės organų sprendimų pripažinimo negaliojančiais pagrindai ir ypatumai;
 • Bendrovės teisnumui prieštaraujančio sandorio negaliojimas;
 • Priverstinis akcijų pardavimas ir nupirkimas;
 • Pirmumo teisės įsigyti parduodamas uždarosios akcinės bendrovės akcijas įgyvendinimo ir gynimo ypatumai.
Mokymų metu supažindinama su bendrovės akcininkų teisių gynimo būdais, jų pasirinkimo kriterijais, ypatumais bei problemomis, kylančiomis ar tikėtinomis teismų praktikoje, kurios aktualios kasdieninėje advokato bei advokato padėjėjo veikloje. Tokios bylos dažnai yra labai sudėtingos, nagrinėjami kompleksiniai klausimai. Aiškus ir gilus minėtų ypatumų išmanymas padės advokatams/advokatų padėjėjams bylose formuoti aiškesnes bei labiau struktūrizuotas šalių procesines pozicijas, pasirinkti tinkamus argumentus, taip pat konsultuoti klientus (bendrovių akcininkus ar valdymo organų narius) susijusiais klausimais.


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747