Reglamento (EB) Nr. 864/2007 dėl nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma II) nuostatų aiškinimo problematika

Doc. dr. Simona Drukteinienė,
Privatinės teisės instituto docentė
  1. Roma II tikslai;
  2. Roma II nuostatų analizė;
  3. ES Teisingumo Teismo praktikos, taikant Roma II, analizė.
Supažindinama su aktualiomis Reglamento (EB) Nr. 864/2007 dėl nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma II) nuostatų aiškinimo problemomis, kurios aktualios advokatų bei advokato padėjėjų, dirbančių bylose su tarptautiniu elementu, veikloje. Šių nuostatų aiškinimo problemos yra mažai diskutuotos Lietuvos teisės moksle bei teismų praktikoje.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747