Žalos atlyginimas už konkurencijos teisės pažeidimus

Doc. dr. Raimundas Moisejevas,
Privatinės teisės instituto lektorius, advokatas
 • Prielaidos ieškiniui dėl žalos atlyginimo pateikti;
 • Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika;
 • Lietuvos ir užsienio teismų praktika;
 • Direktyva dėl žalos atlyginimo už konkurencijos teisės pažeidimus.
Mokymai aktualūs advokatų ir advokatų padėjėjų profesinei veiklai, nes teisinėje praktikoje dažnai tenka susidurti su Konkurencijos teisės normas pažeidžiančiais ūkio subjektais. Šiuolaikinė Europos Komisijos ir Lietuvos teismų praktika nustato, kad ūkio subjektai pažeidę Konkurencijos teisės normas, privalo atlyginti sukeltą žalą ūkio subjektams. Pažymėtina, kad 2014 metų pabaigoje Europos Komisijos priėmė reikšmingą Direktyvą dėl žalos atlyginimo už konkurencijos teisės pažeidimus, kuri turi būti perkelta į Lietuvos ir kitų ES valstybių narių teisę iki 2016 m. gruodžio mėnesio. Tokiu būtu žalos atlyginimas už Konkurencijos teisės pažeidimus bus iš dalies harmonizuotas visos ES lygmeniu. Suteiktos teisinės žinios advokatams ir advokatų padėjėjams, gali būti reikalingos rengiant ieškinius dėl žalos atlyginimo už konkurencijos teisės pažeidimus.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747