Vertikaliųjų susitarimų reglamentavimas konkurencijos teisėje

Doc. dr. Raimundas Moisejevas,
Privatinės teisės instituto lektorius, advokatas
 • Vertikaliųjų susitarimų sąvoka konkurencijos teisėje;
 • Distribucijos susitarimai;
 • Franšizės susitarimai;
 • Išskirtinio tiekimo susitarimai;
 • Išimtinio pirkimo susitarimai;
 • Europos Komisijos reglamento 330/2010 taikymas;
 • Aktuali LR Konkurencijos tarybos ir ES Komisijos praktika.
Mokymai aktualūs advokatų ir advokatų padėjėjų profesinei veiklai, kadangi advokatams teisinėje praktikoje dažnai tenka susidurti su vertikaliais susitarimais. Vertikalieji susitarimai apima distribucijos, franšizės, išimtinio pirkimo ir panašius susitarimus, kuriuos labai dažnai sudaro verslo subjektai. Nustačius atitinkamų susitarimų neatitikimą Konkurencijos teisės reikalavimams, šie susitarimai gali būti pripažinti negaliojančiais.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747