Lyginamojo metodo taikymo galimybės advokato profesinėje veikloje


dr. Vaidas Jurkevičius,
Privatinės teisės instituto lektorius
  • Lyginamojo metodo samprata ir taikymo ypatumai privatinėje teisėje;
  • Soft law instrumentų (UNIDROIT Principų, PECL, PETL, DCFR ir kitų) teisinė prigimtis, turinys ir jų taikymo galimybės rengiant procesinius dokumentus ir sutartis;
  • Užsienio valstybių teisės aktų ir teismų praktikos taikymo problematika nacionalinės teisės kontekste.
Mokymai skirti advokatams ir advokatų padėjėjams, besispecializuojantiems privatinėje teisėje, tačiau jie gali būti aktualūs ir kitose teisės srityse dirbantiems teisininkams. Mokymai padės suvokti, kaip veiksmingai taikyti lyginamąjį metodą tais atvejais, kai nacionalinės teisės normos nereguliuoja ar reguliuoja nepakankamai konkrečią situaciją, taip pat kaip lyginamasis metodas gali pasitarnauti rengiant procesinius dokumentus ar sutartis.


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747