Konstitucinis teisinės valstybės principas nagrinėjant bylas teismuose


Prof. dr. Vytautas Sinkevičius, MRU Teisės fakulteto Viešosios teisės instituto profesorius, buvęs LR Konstitucinio teismo teisėjas

Konstitucinis teisinės valstybės principas yra svarbus dviem aspektais. Pirma, nurodytas principas padeda išsiaiškinti byloje taikytinos teisės normos tikrąjį turinį; antra, konstatavus, kad byloje taikytina teisės norma prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, yra pagrindas prašyti bylą nagrinėjantį teismą sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu spręsti, ar įstatymas, kitas teisės aktas, kuris turi būti taikomas byloje, atitinka Konstituciją. Gilios žinios ir tinkamas šio principo suvokimas neabejotinai yra reikalingas advokato veikloje.


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747