Tarnybinės atsakomybės taikymo problemos ir aktuali teisminė praktika

Doc. dr. Gintautas Vilkelis, MRU Teisės fakulteto Viešosios teisės instituto docentas

Tarnybinių ginčų bylos sudaro beveik pusę visų administraciniuose teismų nagrinėjamų bylų. Nuolat didėja kvalifikuotos teisinės pagalbos poreikis nagrinėjant tarnybinių ginčų  bylas  teisme bei nagrinėjant galimus pažeidimus tarnybinio tyrimo metu. Kvalifikuota teisinė pagalba itin svarbi rengiant procesinius dokumentus, todėl advokatams yra būtinas gilus šios temos išmanymas.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747