Šeimos bylų su užsienio elementu reglamentavimas Europos Sąjungos teisėje

Doc. dr. Laura Augytė – Kamarauskienė,
Privatinės teisės instituto docentė, advokatė
  • Tarptautinis teismingumas šeimos bylose: santuokos nutraukimas, gyvenimas skyrium, vaikų išlaikymas, bendravimas su vaiku;
  • Taikytina teisė: santuokos nutraukimas, gyvenimas skyrium, vaikų išlaikymas, bendravimas su vaiku;
  • Teismų sprendimų šeimos bylose vykdymas Europos Sąjungoje.
Mokymai aktualūs advokatams ir advokatų padėjėjams, taikant įgytas žinias praktinėje veikloje, tinkamai atstovaujant teisme šeimos teisės bylose su tarptautiniu elementu.