Šeimos bylų su užsienio elementu reglamentavimas Europos Sąjungos teisėje

Doc. dr. Laura Augytė – Kamarauskienė,
Privatinės teisės instituto docentė, advokatė
  • Tarptautinis teismingumas šeimos bylose: santuokos nutraukimas, gyvenimas skyrium, vaikų išlaikymas, bendravimas su vaiku;
  • Taikytina teisė: santuokos nutraukimas, gyvenimas skyrium, vaikų išlaikymas, bendravimas su vaiku;
  • Teismų sprendimų šeimos bylose vykdymas Europos Sąjungoje.
Mokymai aktualūs advokatams ir advokatų padėjėjams, taikant įgytas žinias praktinėje veikloje, tinkamai atstovaujant teisme šeimos teisės bylose su tarptautiniu elementu.


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747