ES teisės įtaka Lietuvos administracinių sankcijų sistemai

Doc. dr. Ieva Deviatnikovaitė,
Viešosios teisės instituto docentė
  • ES teisės įtakos viešojo administravimo subjektams taikant ir teismams vertinant administracines sankcijas, apžvalga.
  • Pagrindiniai ES teisės šaltiniai viešojo administravimo subjektų praktikoje, taikant administracines sankcijas.
  • ES teisės įtakos viešojo administravimo subjektams taikant sankcijas konkrečių viešojo administravimo institucijų (Konkurencijos taryba, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos) veikloje, analizė.
Nacionaliniams viešojo administravimo subjektams taikant sankcijas neretai tenka remtis ES teisės šaltiniais. Atitinkamai ES teisės šaltiniais remiamasi ir teismų jurisprudencijoje, vertinant administracinių sankcijų pagrįstumą. Pastaruoju metu administraciniuose teismuose kyla daug ginčų, susijusių su sankcijų dėl netinkamų ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo, todėl svarbu tinkamai aiškinti ES teisės šaltinius, susijusius su jų taikymu. Taip pat nagrinėjant tokius ginčus svarbu tinkamai taikyti ESTT jurisprudenciją dėl konkrečių sankcijų taikymo. ES teisės įtaka taip pat akivaizdi Konkurencijos tarybai skiriant sankcijas ūkio subjektams, todėl reikšminga įvertinti, kokie ES teisės šaltiniai reguliuoja sankcijų dėl konkurencijos teisės pažeidimų taikymą, taip pat ES teismų ir Europos Komisijos praktiką, taikant sankcijas konkurencijos srityje.