Teisė į viešojo sektoriaus informaciją ES teisėje

Doc. dr. Loreta Šaltinytė,
Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto docentė
 • Teisės į viešojo sektoriaus informaciją samprata
 • Teisė pakartotinai naudoti viešojo sektoriaus informaciją ES teisėje
 • Teisės į viešojo sektoriaus informaciją reglamentavimo ES lygmeniu problemos
 • Teisė į ES institucijų informaciją ES teisėje
 • Teisės į informaciją (EŽTK 10 str.) ir teisė į viešojo sektoriaus informaciją Europos žmogaus teisių teismo praktikoje
 • Teisės į privataus gyvenimo apsaugą ir teisės į viešojo sektoriaus informaciją santykis
 • Teisės susipažinti su informacija Lietuvos Respublikoje teisinis reglamentavimas ir iššūkiai
Teisė į viešojo sektoriaus informaciją skaitmeniniame amžiuje yra susijusi ir su žmogaus teisių apsauga, ir su valstybės ekonominės plėtros galimybėmis. ES Komisijos tyrimai rodo, kad teisinio reglamentavimo tarp valstybių narių suvienodinimas leistų ES valstybių ekonomikai augti milijardais eurų. Tai tiesioginė ekonominė paskata tobulinti teisinį reglamentavimą dėl teisės į viešojo sektoriaus informaciją, o tai savo ruožtu yra prielaida įmonėms, užsiimančioms skaitmeninių programų kūrimu, ieškoti teisinių patarimų dėl LR teisinio reglamentavimo taikymo aspektų.


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747