Laisvas prekių judėjimas Europos Sąjungoje

Dr. Justina Nasutavičienė,
Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto lektorė
  • Muitų ir lygiaverčio poveikio mokėjimų draudimas Europos Sąjungoje;
  • Valstybės vidaus mokesčiai laisvo prekių judėjimo kontekste;
  • Kiekybinių apribojimų ir lygiaverčio poveikio priemonių draudimas Europos Sąjungoje.
Europos Komisija pripažįsta, kad teisiniu požiūriu laisvo prekių judėjimo principas yra svarbiausias elementas, kuriuo iki šiol buvo remiamasi kuriant ir plėtojant vidaus rinką, kurios teikiamais pranašumais dabar naudojasi Europos Sąjungos piliečiai bei įmonės, ir kuri yra ES politikos pamatas. Nepaisant teikiamos naudos, ši laisvė nėra absoliuti: pripažįstama, kad siekiant tam tikrų tikslų, gali būti reikalinga nustatyti laisvo prekių judėjimo apribojimus. Pasinaudodamos leidžiančiomis nukrypti nuostatomis valstybės narės neretai siekia nustatyti šios laisvės apribojimus neleistinais nacionalinės rinkos apsaugos tikslais; kitais atvejais laisvas prekių judėjimas neleistinai apribojamas siekiant tinkamų tikslų, tačiau pasirenkant neproporcingas priemones.
Atsižvelgiant į tai, kad valstybių nustatomos taisyklės gali turėti neigiamos (ar net lemiamos) įtakos prekės patekimui į tos valstybės rinką ar cirkuliavimui joje, manytina, kad teisės praktikams, atstovaujantiems prekių importu ar eksportu užsiimančius subjektus, yra itin naudinga išmanyti laisvo prekių judėjimo Europos Sąjungoje normas ir suprasti jų taikymo principus. Tokios žinios neabejotinai gali būti naudingos laisvo prekių judėjimo aspektu vertinant ir ginčijant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir tuomet, kai nacionalinės teisės norma, potencialiai galinti riboti laisvą prekių judėjimą, nėra paranki nacionaliniam gamintojui, net ir nevykdančiam importo ar eksporto veiklos.
Mokymu metu teorinė informacija gausiai iliustruojama ESTT jurisprudencija, akcentuojamos konkrečios teisinės problemos, fiksuotos Lietuvos Respublikoje (pvz. taip vadinama dešiniavairių automobilių byla ir pan.).  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747