Laisvo asmenų judėjimo ES teisėje aktualijos

doc. dr. Loreta Šaltinytė,
Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto docentė
 • Trumpa teisinio reglamentavimo dėl laisvo asmenų judėjimo apžvalga
 • ES pilietybės instituto įtaka laisvo asmenų judėjimo nuostatoms
 • Vidaus situacijos sampratos problematika ir aiškinimo naujovės
 • Laisvas darbuotojų judėjimas – SESV 45 str. aiškinimo aktualijos; Direktyvos 2004/38 aiškinimo aktualijos
 • Steigimosi laisvė – SESV 49 str. aiškinimo aktualijos
 • Laisvas paslaugų judėjimas – SESV 56 str. aiškinimo aktualijos, Paslaugų direktyva
 • Laisvo asmenų judėjimo nuostatų taikymas Lietuvos teismų praktikoje
Laisvas asmenų judėjimas - viena daugiausia diskusijų keliančių ES teisės temų. Didelės įtakos šios temos reglamentavimui turėjo ES pilietybės institutas, tačiau antriniai teisės aktai, ypatingai paslaugų direktyva, netgi priimant teisės aktą buvo itin prieštaringai vertinami, ir tai atsiliepė priimti teisinio reglamentavimo turiniui, kuris buvo kritikuojamas dėl aiškumo trūkumo. Šiuo metu jau yra ESTT praktikos, kuri tuos klausimus išaiškina ir su kuria naudinga susipažinti.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747