Valstybės atsakomybė už ES teisės pažeidimus: koncepciniai trūkumai

Doc. dr. Loreta Šaltinytė, MRU Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto docentė
  • Europos Sąjungos teisingumo teismo (ESTT) praktikos dėl valstybės atsakomybės už ES teisės pažeidimus apžvalga
  • Atskiri valstybės atsakomybės už ES teisės pažeidimus elementai: neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys, šiurkštus pažeidimas
  • ES institucijų deliktinė atsakomybė ESTT praktikoje
  • ES TT praktikos dėl valstybės atsakomybės už ES teisės pažeidimus doktrinos analizė lyginamosios deliktų teisės kontekste
Lietuvoje teismai pradeda susidurti su pirmosiomis bylomis dėl valstybės atsakomybės už ES teisės pažeidimus, tad detalesnės šios temos analizės poreikis yra akivaizdus.
Praktiniu požiūriu tema itin aktuali, nes ESTT praktika dėl valstybės atsakomybės sąlygų, tikėtina, turėtų būti koreguojama atsižvelgiant į griežtą lyginamosios deliktų teisės specialistų kritiką dėl šios doktrinos koncepcinių trūkumų. Teikiant ieškinius į kritikos argumentus tikslinga atsižvelgti, nes tinkamai suformuluoti klausimai prejudiciniams sprendimams gali daryti prielaidas realiai ESTT praktikos valstybės atsakomybės klausimais korekcijai.