Darbo ginčų nagrinėjimo teisinis reglamentavimas ir procedūros


Dr. Vilius Mačiulaitis
,
Privatinės teisės instituto lektorius, advokatas
 • Darbo ginčų rūšys ir nagrinėjimo principai;
 • Darbo ginčai dėl teisės ir jų nagrinėjimo tvarka, aktuali praktika;
 • Darbo ginčų komisijų teisinis statusas ir kompetencija, darbo ginčų nagrinėjimo darbo ginčų komisijose ypatumai;
 • Darbo ginčai dėl interesų ir jų nagrinėjimo tvarka.
Mokymai aktualūs advokatams ir advokatų padėjėjams, taikant įgytas žinias praktinėje veikloje, tinkamai atstovaujant fizinius ir juridinius asmenis derybose (taikinant šalis). Darbo ginčų nagrinėjimas yra specifinis, todėl darbo ginčų nagrinėjimo ypatumų išmanymas advokatams bei jų padėjėjams padės tinkamai dalyvauti darbo ginčo nagrinėjimo procese tiek ikiteisminėse institucijose, tiek ir teisme.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747