Darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir nutraukimo teisinis reguliavimas ir praktinės problemos


Dr. Vilius Mačiulaitis
,
Privatinės teisės instituto lektorius, advokatas
(I dalis - 4 ak. val.)
 • Darbo sutarčių sudarymas (principai);
 • Darbo sutarčių rūšys ir jų sudarymo ypatumai;
 • Būtinosios ir papildomos darbo sutarčių sąlygos, aktuali praktika;
 • Darbo sutarčių sąlygų keitimas, prastova, dalinis darbas;
(II dalis - 4 ak. val.)
 • Darbo sutarčių pasibaigimo teisinis reguliavimas;
 • Pasibaigimo pagrindai, teisinė praktika, problemos;
 • Darbo sutarčių nutraukimo apribojimai, aktuali teisinė praktika. 
Mokymai aktualūs advokatams ir advokatų padėjėjams, taikant įgytas žinias praktinėje veikloje, tinkamai konsultuojant fizinius ir juridinius asmenis, bei užkertant kelią galimiems darbo ginčams. Iškilus darbo ginčams, įgytos žinios padės advokatams bei jų padėjėjams parinkti tinkamas strategijas ginčo sprendimui, tinkamai pasirengti ginčo sprendimui ikiteisminėse darbo ginčų nagrinėjimo institucijose bei teisme. Be to, keičiantis darbo santykių teisiniam reglamentavimui, įgytos kompetencijos padės formuoti naują teisinę praktiką. • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747