Darbo ir poilsio laiko teisinio reguliavimo ypatumai, darbo organizavimas, teisinės darbo organizavimo problemos


Dr. Vilius Mačiulaitis
,
Privatinės teisės instituto lektorius, advokatas
 • Darbo laiko normavimas, darbo laiko režimai, teisiniai reikalavimai maksimaliajam darbo laikui;
 • Darbo laiko režimų ypatumai (suminis, lankstus, nakties, budėjimas);
 • Viršvalandinio darbo teisinis reguliavimas, teisės aktų nustatyti ribojimai;
 • Darbo laiko apskaitos teisinis reglamentavimas ir organizavimas, praktinės problemos;
 • Minimaliojo poilsio laiko reikalavimai;
 • Kasmetinės atostogos, jų suteikimo tvarka;
 • Tikslinės atostogos ir jų suteikimo tvarka, praktinės problemos.
Mokymai aktualūs advokatams ir advokatų padėjėjams, taikant įgytas žinias praktinėje veikloje, konsultuojant fizinius ir juridinius asmenis darbo ir poilsio laiko organizavimo probleminiais klausimais, siūlant jiems galimus problemų sprendimo būdus bei atstovaujant juos teisiniuose ginčuose. Be to, ypatingas dėmesys bus skiriamas besikeičiančiam darbo teisinių santykių reguliavimui, naujos teisnės praktikos formavimo tendencijoms.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747