Darbo santykių ypatumai


Vilius Mačiulaitis,

Privatinės teisės instituto lektorius, advokatas
 • Vadovaujančių darbuotojų darbo santykių ypatumai, vadovaujančių darbuotojo teisinis statusas darbo teisiniuose santykiuose;
 • Darbo sutarties su vadovaujančiais darbuotojais vykdymo ir pasibaigimo ypatumai;
 • Darbuotojo komandiravimas, komandiruojamųjų darbuotojų darbo santykių ypatumai;
 • Garantijos komandiruojamiesiems darbuotojams;
 • Užsienio darbdavio darbuotojų sąlygų užtikrinimas;
 • Darbo santykių ypatumai mažose įmonėse, išimtys iš bendrųjų darbo santykius reglamentuojančių normų.
Mokymai aktualūs advokatams ir advokatų padėjėjams, taikant įgytas žinias praktinėje veikloje, tinkamai atstovaujant fizinius ir juridinius asmenis tiek derybose (taikinant šalis). Šių mokymu metu analizuojami darbo santykių, susiklostančių tarp specifinių darbo teisinių santykių subjektų ypatumai. Išimtinis teisinis reguliavimas yra sudėtingas ir reikalaujantis papildomų žinių identifikuojant galimas teisines bei praktines problemas. Darbo santykių ypatumų išmanymas advokatams bei jų padėjėjams padės tinkamai konsultuoti klientus bei sumažinti galimų darbo ginčų tikimybę. Be to, ypatingas dėmesys bus skiriamas besikeičiančiam darbo teisinių santykių reguliavimui, naujos teisnės praktikos formavimo tendencijoms.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747