Advokatas mediacijoje: vaidmuo ir dalyvavimo ypatumai


doc. dr. Agnė Tvaronavičienė,
Viešosios teisės instituto direktorė
 • Mediacija kaip nauja advokatų veiklos kryptis Lietuvoje;
 • Skirtingi advokatų vaidmenys mediacijoje:
 1. Advokatas mediatorius;
 2. Advokatas – šalies atstovas mediacijoje.
 • Vertinamoji mediacija kaip dažniausiai teisininkų mediatorių taikomas stilius;
 • Mediacijos, kurioje dalyvauja advokatai – šalių atstovai, ypatumai:
 1.  Teisininko funkcijos mediacijoje;
 2. Dažniausios mediacijose dalyvaujančių teisininkų klaidos;
 • Dalyvavimo mediacijoje kartu su advokatu privalumai ir trūkumai iš ginčo šalių perspektyvos.
Sprendžiant ginčus mediacijos būdu advokatai neretai lieka už mediacijos ribų, kadangi yra baiminamasi, jog jie priešinsis šalių susitaikymui. Neretai ir patys advokatai nemato savo vietos mediacijos procedūroje, todėl joje nedalyvauja. Tačiau mediacijos sėkmė didžiąja dalimi priklauso ir nuo advokato nuomonės apie mediaciją, jo vaidmens ir funkcijų šiame ginčų sprendimo procese. Todėl šie mokymai leis advokatams ir advokatų padėjėjams suvokti savo vietą ir galimybes mediacijos procese. Mokymų metu įgytos teorinės ir praktinės žinios advokatams ir advokatų padėjėjams suteiks išsamias žinias apie teisininko vaidmenį mediacijos procese, įgalins juos efektyviai atstovauti kliento interesus būnant šalies atstovu mediacijoje arba patiems organizuoti ir vykdyti mediaciją atliekant mediatoriaus vaidmenį.


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747