Įrodymai ir įrodinėjimas civiliniame procese

Doc. dr. Žilvinas Terebeiza,
Privatinės teisės instituto docentas,
Civilinio proceso kodekso priežiūros komiteto narys,
Vilniaus m. apylinkės teismo teisėjas
  • Atskirų įrodinėjimo priemonių taikymo teismų praktikoje ypatumai;
  • Įrodinėjimo proceso ypatumai.
Mokymų metu bus supažindinama su aktualiais atskirų įrodinėjimo priemonių taikymo teismų praktikoje klausimais, jų vertinimo bei įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklių taikymo ypatumais, praktinėmis problemomis, kurios aktualios kasdieninėje advokato bei advokato padėjėjo veikloje. Bylos nagrinėjimo baigtis daugelyje atvejų priklauso nuo šalies gebėjimo įrodyti fakto buvimą ar jo nebuvimą, todėl siekiant išvengti nepalankaus teismo sprendimo, svarbu, jog kiekvienas besikreipiantis į teismą asmuo, jo atstovas, žinotų šalių procesines pareigas įrodinėjimo procese, įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklių, atskirų įrodinėjimo priemonių taikymo ypatumus. Įrodinėjimo proceso išmanymas gali padėti dar prieš kreipiantis į teismą įvertinti galimą ginčo išsprendimo perspektyvą, o taip pat nusprendus kreiptis į teismą, tinkamai apginti atstovaujamo asmens teises bei teisėtus interesus.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747