Aktualūs bausmės skyrimo klausimai bei problemos Lietuvos teismų praktikoje


Doc. dr. Tomas Girdenis,
Baudžiamosios teisės ir proceso instituto docentas
  • Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai bei jų įtaka bausmės skyrimui Lietuvos teismų praktikoje (1 ak. val.);
  • Lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje (2 ak. val.);
  • Švelnesnės nei įstatyme numatyta bausmės skyrimo bei bausmės vykdymo atidėjimo taikymas Lietuvos teismų praktikoje (1 ak. val.)

Įvairūs bausmės skyrimo klausimai yra nuolat aktualumo neprarandanti tema. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra nuolat formuojamos taisyklės, siekiant suvienodinti teismų praktiką. Neretai pirmos instancijos teismas bausmės skyrimo motyvams neskiria pakankamo dėmesio, nesilaiko Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos. Be to, tam tikrais bausmių skyrimo klausimais Teismų praktika nėra nusistovėjusi tai ypač aktualu taikant BK 62 bei BK 75 straipsnių nuostatas.
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747