Nusikalstamų veikų daugetas, jo formos, atribojimas nuo pavienės nusikalstamos veikos Lietuvos teismų praktikojeDoc. dr. Tomas Girdenis,
Baudžiamosios teisės ir proceso instituto docentas
  • Pavienės veikos rūšys (tęstinė, trunkamoji, sudėtinė) ir jų atribojimo nuo nusikalstamų veikų daugeto kriterijai Lietuvos teismų praktikoje (2 ak. val.)
  • Idealioji ir realioji sutaptis, jų atribojimo kriterijai Lietuvos teismų praktikoje (2 ak. val.)
Kadangi nusikalstamų veikų daugeto klausimai yra nereguliuojami baudžiamajame kodekse, Lietuvos teismų praktika šiuo klausimu yra itin nevienoda. Todėl aktualu yra žinoti ne tik dabartines teismų praktikos tendencijas, bet ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, nukrypstančias nuo jų. Be to, neseniai yra priimta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teismų praktikos nagrinėjant baudžiamąsias bylas dėl sudėtingų pavienių nusikalstamų veikų ir nusikalstamų veikų sutapčių apžvalga, kuri tik iš dalies įnešė aiškumo į teismų praktiką, kartu palikdama nemažai spragų.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747