Slaptųjų tyrimo veiksmų baudžiamajame procese taikymas, derinimas ir jų vertinimas

dr. Raimundas Jurka, Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorius, advokatas
  • Nusikalstamą veiką imituojančių veiksmų samprata, taikymo teisiniai ir faktiniai pagrindai, derinimas su kitais proceso veiksmais (2 ak. val.);
  • Savo tapatybės neatskleidžiančių pareigūnų veiksmų samprata, taikymo teisiniai ir faktiniai pagrindai, derinimas su kitais proceso veiksmais (2 ak. val.);
  • Slapto sekimo samprata, taikymo teisiniai ir faktiniai pagrindai, derinimas su kitais proceso veiksmais (2 ak. val.). 
Mokymų temos aktualumą lemia teisminės praktikos trūkumas sankcionuojant bei taikant slaptuosius tyrimo veiksmus. Šių tyrimo veiksmų reglamentavimo ir taikymo ypatumai lemia, kad neretai įrodymų rinkimas taikant šiuos veiksmus peržengia leistinumo reikalavimus, supanašėja su provokacinėmis situacijomis.
Ypač didelis dėmesys atkreiptinas į nusikalstamą veiką imituojančių veiksmų ir savo tapatybės neatskleidžiančių pareigūnų, galinčių dalyvauti imituojant nusikalstamas veikas, savitarpio derinimo problematiką nesilaikant įstatyme numatytos procesinės formos. Kartu aktualumą lemia ir slapto sekimo bei savo tapatybės neatskleidžiančių pareigūnų veiksmų galimų atlikti veiksmų tarpusavio paini dinamika, dėl kurios vertinant šių tyrimo veiksmų metu surinktus duomenis lieka neaišku, koks tyrimo veiksmas buvo atliktas, ar atitinkamą veiksmą galėjo atlikti privatus asmuo, kuris yra prilyginamas ikiteisminio tyrimo pareigūnui, ar tokių asmenų veiksmai supanašėjo su provokacija, ar ne.
Aktualumą lemia ne tik nacionalinės teisminės praktikos, bet ir tarptautinių teismų praktikos formuojamos teisinio vertinimo tendencijos, turinčios įtakos vertinant, ar baudžiamasis procesas konkretaus asmens atžvilgiu buvo sąžiningas ar ne.
Poreikį diskutuoti aptariamais klausimais lemia ir Lietuvos aukštesniųjų teismų formuojama praktika, rodanti, kad kai kurie slaptieji tyrimo veiksmai įgauna vis lankstesnį pobūdį, nors įstatyme konkrečiai nurodoma, kokius veiksmus atliekant slaptuosius tyrimo veiksmus galima atlikti. Turint omenyje, kad tai yra procesinės prievartos veiksmai, analizuojamų veiksmų tematikos aktualumą lemia ir tai, kad poįstatyminiai teisės aktai neretai išplečia šių prievartinių veiksmų taikymo spektrą.


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747