Baudžiamojo proceso, kuriame dalyvauja pažeidžiami asmenys, ypatumai


Prof. dr. Jolanta Zajančkauskienė,
dokt., lekt. Dovilė Murauskienė
,
Baudžiamosios teisės ir proceso institutas
  • Pažeidžiamo baudžiamojo proceso dalyvio samprata ir pažeidžiamumo nustatymo kriterijai (2 ak. val.);
  • Liudytojo ir nukentėjusiojo pažeidžiamumas – specifinių baudžiamojo proceso taisyklių taikymo pagrindas (4 ak. val.);
  • Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo procesas (4 ak. val.). 
Mokymų temos aktualumą lemia pastaruoju metu tarptautinėje ir nacionalinėje plotmėse įvykę pokyčiai, susiję su pažeidžiamų baudžiamojo proceso dalyvių ypatingos apsaugos ir pagalbos jiems poreikio įtvirtinimu teisės aktuose. 2016 m. kovo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso pakeitimai, kuriais įgyvendinama 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/29/ES. Šioje direktyvoje reglamentuotos pagrindinės pažeidžiamų nukentėjusiųjų ir liudytojų teisės, paramos ir apsaugos standartai. Direktyvos įgyvendinimas neišvengiamai susijęs su baudžiamojo proceso taisyklių pokyčiais, tokiais kaip papildomo liudytojo ir nukentėjusiojo atstovavimo formos įtvirtinimu, savanorių atsiradimu Lietuvos teismuose, pažeidžiamo liudytojo ir nukentėjusiojo apklausos tvarkos pasikeitimais, papildomų procesinių ir neprocesinių apsaugos priemonių taikymu ir kt. Pasikeitusios procesinės taisyklės įnešė nemažai sumaišties ir klausimų teismų veikloje, todėl mokymai šia tema buvo rengiami teismų atstovams. Šių pokyčių analizė neabejotinai aktuali ir advokatams bei advokatų padėjėjams, atstovaujantiems liudytojams ir nukentėjusiesiems.
2013 m. lapkričio 27 d. Europos Komisija priėmė rekomendaciją dėl procesinių garantijų pažeidžiamiems asmenims, įtariamiems ar kaltinamiems baudžiamosiose bylose. Rekomendacijos tikslas - paskatinti valstybes nares sustiprinti visų įtariamųjų ar kaltinamųjų, kurie dėl savo amžiaus, psichinės ar fizinės būklės arba kitokios negalios negali suprasti baudžiamojo proceso ar veiksmingai jame dalyvauti, procesines teises. Šiose rekomendacijose išdėstyti pagrindiniai principai Lietuvos teismų praktikoje dar nėra taikomi taip, kaip turėtų būti. Tai lemia poreikį diskutuoti apie įtariamųjų, kaltinamųjų pažeidžiamumo nustatymo tvarką ir baudžiamojo proceso ypatumus. Ypatingą reikšmę šiame kontekste įgyja priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo procesas, keliantis nemažai teorinių ir praktinių diskusijų.
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747