Baudžiamoji teisė ir baudžiamasis procesas


Prof. dr. Jolanta Zajančkauskienė, dokt., lekt. Dovilė Murauskienė, Baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso institutas
 • Pažeidžiamo baudžiamojo proceso dalyvio samprata ir pažeidžiamumo nustatymo kriterijai (2 ak. val.);
 • Liudytojo ir nukentėjusiojo pažeidžiamumas – specifinių baudžiamojo proceso taisyklių taikymo pagrindas (4 ak. val.);
 • Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo procesas (4 ak. val.). 

Prof. dr. Raimundas Jurka, Baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso instituto profesorius, advokatas
 • Nusikalstamą veiką imituojančių veiksmų samprata, taikymo teisiniai ir faktiniai pagrindai, derinimas su kitais proceso veiksmais (2 ak. val.);
 • Savo tapatybės neatskleidžiančių pareigūnų veiksmų samprata, taikymo teisiniai ir faktiniai pagrindai, derinimas su kitais proceso veiksmais (2 ak. val.);
 • Slapto sekimo samprata, taikymo teisiniai ir faktiniai pagrindai, derinimas su kitais proceso veiksmais (2 ak. val.). 

Doc. dr. Tomas Girdenis, Baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso instituto docentas
 • Pavienės veikos rūšys (tęstinė, trunkamoji, sudėtinė) ir jų atribojimo nuo nusikalstamų veikų daugeto kriterijai Lietuvos teismų praktikoje (2 ak. val.)
 • Idealioji ir realioji sutaptis, jų atribojimo kriterijai Lietuvos teismų praktikoje (2 ak. val.)

Doc. dr. Tomas Girdenis, Baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso instituto docentas
 • Pavienės veikos rūšys (tęstinė, trunkamoji, sudėtinė) ir jų atribojimo nuo nusikalstamų veikų daugeto kriterijai Lietuvos teismų praktikoje (2 ak. val.)
 • Idealioji ir realioji sutaptis, jų atribojimo kriterijai Lietuvos teismų praktikoje (2 ak. val.)
Doc. dr. Tomas Girdenis, Baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso instituto docentas
 • Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai bei jų įtaka bausmės skyrimui Lietuvos teismų praktikoje (1 ak. val.);
 • Lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje (2 ak. val.);
 • Švelnesnės nei įstatyme numatyta bausmės skyrimo bei bausmės vykdymo atidėjimo taikymas Lietuvos teismų praktikoje (1 ak. val.)

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747